2. Důležité směry

Nyní máme za sebou (velmi) stručný chronologický přehled filmové produkce (umění i zábavy). Druhá část bude pojednávat o určitých směrech, kterými se kinematografie ubírala.

Začnu německým expresionismem, patrně prvním uceleným filmovým směrem v dějinách tohoto umění.

V Sovětském svazu byl film ve dvacátých letech (dvacátého století) "zneužit" k propagandě socialistických (popř. komunistických) myšlenek, ale musíme všichni uznat, že některé filmy z tohoto období patří mezi to nejlepší ve zlatém fondu světové kinematografie.

Ve stejném období započala ve Francii první vlna filmové avantgardy - snahou bylo odtržení filmu od reálna. Další vlna avantgardy proběhla v USA šedesátých let.

Ve Spojených státech také vzniklo několik velmi specifických filmů - filmů temných, drsných, zamlžených … - dvěma slovy film noir (česky: černý film). Typické zejména pro léta čtyřicátá.

V poválečné Itálii reagovali někteří tvůrci na uhlazenou oficiální fašistickou produkci - italský filmový neorealismus vyvrátil krásný obrázek Itálie a ukázal ji a její obyvatele, jak skutečně žili - v hluboké beznaději.

  1. 2.1 Německý expresionismus
  2. 2.2 Sovětský němý film
  3. 2.3 Avantgarda (Francie, USA)
  4. 2.4 Černý film
  5. 2.5 Neorealismus + Fellini, Pasolini

zpět