1. Postupný vývoj

Dnes, na začátku 21.století má film za sebou první stovku svého života a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se blížila jeho pomyslná smrt, byť musíme přiznat, že celosvětová produkce filmů se velmi vzdaluje od původního konceptu filmu jako umění. Ale film je především jednou z oblastí lidské činnosti a jako takový, opakuje neustále tytéž chyby a tyto pramení jen z neznalosti historie (stejně jako tomu je v politice, v mezilidských vztazích, prostě všude). Proto bychom se s historií filmu měli seznámit jako s historií jiných oblastí umění a problémem zůstává systém školství, který vyučuje dějinám literatury, dějinám hudby i dějinám výtvarného umění, jen film jaksi nebyl naším systémem všeobecného vzdělání uznám jako dostatečně uměleckým, a asi právě proto je ignorován - na základní škole ani na gymnáziu se o filmu nedozvíte prakticky nic! Ale to zřejmě není problém pouze České republiky, ale zřejmě všude. Jinak systém vyššího filmového vzdělání funguje skvěle (pro hrstku vyvolených).

Ona zmiňovaná stovka let (film si užívá svůj sto sedmý rok) se dá rozdělit do několika časových úseků, přičemž jsou vždy ohraničeny nějakou dost zásadní událostí (vznik filmu, příchod zvuku a barvy, konkurence televize …). Toto dělení je ale přesto velmi subjektivní a určitě se najdou lidé, kteří mají dělení naprosto odlišné.

  1. 1.1 Vznik nového média (1895 - 1915)
  2. 1.2 Zlatá éra němého filmu (1916 - 1927)
  3. 1.3 Zvuk ve filmu (1927 - 1932)
  4. 1.4 Zlaté období Hollywoodu (1932 - 1946)
  5. 1.5 Doba poválečná, padesátá léta dvacátého století (1946 - 1959)
  6. 1.6 Nová vlna (1960 - 1980)
  7. 1.7 Postmodernismus ve filmu (1980 - současnost)

zpět