II. Stručná historie filmu

V této části splním svůj úkol a seznámím čtenáře se zázrakem jménem film. Pro přehlednost jsem ji rozdělil na několik podskupiny. První bude jakýmsi rychlým chronologickým vývojem tohoto média (od zrodu po dnešek) dále členěným na jednotlivé etapy. Druhá část se snaží postihnout několik z různých směrů, kterými se světová kinematografie ubírala. Dále se něco dozvíte o filmových žánrech, o autorských a nezávislých filmech, zmíním se o kinematografiích jednotlivých zemích (národů), poté propojíme svět dvacátého století a antiky (něco o dramatických dílech obecně) a na závěr se dozvíte, který je ten nejlepší film v historii (možná!). Na úplný závěr vám představím nějaké obrázky, které se této tematiky dotýkají a doporučím nějaké publikace. Nuže, následujte mě.

  1. Postupný vývoj
  2. Důležité směry
  3. Filmové žánry
  4. Autorský a nezávislý film
  5. Národní kinematografie
  6. Stavba dramatického díla (filmu)
  7. Nejlepší filmy historie

zpět na úvod