III. Závěr

Na závěr této letmé procházky historií nejmladšího umění bych rád poukázal na několik změn, které se v průběhu let odehrály.

V počátcích kinematografie šlo průkopníkům o zachycení reality na nějaké médium, které by umožňovalo ji zpětně zprostředkovat někomu jinému. Po několika letech začali lidé tvořit příběhy a jediným problémem se stalo to, jak přenést své fantazie či vize na filmový materiál. V dnešní době jsme již trochu jinde - zdá se mi, že si lidé myslí, že jedině to, co lze vidět ve filmu, je skutečné, jinak řečeno: existuje vůbec něco, co bychom "viděli" a přitom to nešlo zobrazit pomocí filmu? Někteří autoři již v některých svých filmech tento fakt řeší (např. "Mechanický pomeranč" od Stanley Kubricka, ve kterém hlavní postava říká, že jen ve filmu vypadají věci skutečně!). Nezapomínejte, že filmy jsou "jen" filmy a někde mimo ně existuje i opravdový svět, který je skutečnější než ten svět filmový!

Velkými změnami prošly také vyjadřovací prostředky filmu. Od původních (žádných), přes vrcholné, díky nimž se film stal svébytným uměním (zejména dvacátá léta), poté pronikl do filmu zvuk, který veškeré snahy o pokrok zhatil. Dnes již neříkáme: "Ten film je zkomponován z dokonalých obrazů!", ale často poukážeme na skutečně silný příběh či na brilantní dialogy. I to je určitý posun od původní koncepce filmového umění.

Otázkou zůstává, zda film přežije jako umění nebo bude degradován na "pouhou" zábavu pro masy. Já pevně věřím, že i dnes, kdy je nejdůležitější, aby film vydělal spoustu peněz, přežívá filmové umění - ale problémem je toto umění objevit v běžné distribuci. Jedním z mála ukazatelů, který film je kvalitní a který nikoli, nám zůstávají pouze filmové ceny (ať již festivalové nebo výroční ceny jednotlivých zemí).

A jaká budoucnost film čeká? Myslím si, že toto umění má před sebou spoustu skvělých momentů a je možné, že dosáhne ještě několika vrcholných okamžiků. Počkejme si, jak na film zapůsobí digitální kamery, s nimiž může film natočit doslova každý (jeho distribuce je otázka jiná). Nedokážu si představit, co všechno může film změnit k nepoznání tak, jako to udělal zvuk - to je ale způsobeno pouze mou omezeností a nedostatkem fantazie!

Doufám, že jste se se mnou nenudili a že jsem splnil alespoň většinu z toho, co jsem si vytkl na počátku - ucelenou historii jednoho z umění, za cenu toho, že bude velmi zkrácená.

Pro více informací můžete nahlédnout do knih, se kterými jsem pracoval zhruba necelých pět měsíců, během kterých vznikala tato práce, ale není to zdaleka vyčerpaný seznam filmové literatury.

zpět na úvod