Tento web vzniká ve třech lidech, o kterých se dozvíte víc, když použijete menu vlevo. Nemohu se však nezmínit o lidech, kteří se také více či méně podíleli na vzniku webu. Mám na mysli moji mamku, která mě dlouhé víkendy (kdy vznikalo toto dílko) zásobovala dobrou potravou, a když bylo třeba, tak i prozradila svůj názor, a tím mi velmi pomáhala. Druhý človíček byla moje úžasná přítelkyně Gábina, která mi (dalo by se říci skoro sama :-) pomohla vytvořit menu, a taktéž se nezdráhala mi sdělit své kritické názory.

Andrew