Question

Svět už není, co býval. Nevím, jestli to je dobře, nebo ne. Teď ale vím, že to tak je a já s tím nic nenadělám. Co se to stalo se světem? Co se stalo s lidmi? S tou Rasou! Kde jsou všichni známí básníci, vědci, politici, vojáci… Kam se poděla ta lidská masa, která se šířila vesmírem jako stádo kobylek? Proč už nejsou vidět na planetách lidské výtvory? Jak se to mohlo stát? Proč jsem zde, když už tu není nic mně blízké? Žádný tvor, nebo známá lokace, prostě nic! Jaký to má všechno smysl? Proč žijeme? K čemu je život, když je tak moc pomíjivý? Má vůbec cenu se starat o každodenní záležitosti, když budou příští den jen pouhou vzpomínkou, na kterou si stejně nikdo nevzpomene a která zemře s tělem? Já tu nechci být! Chci se vrátit do toho všem známého kolotoče a stát se jeho součástí. Ovšem jestli to má zde nějaký smysl! Zde? Co je to zde? Vždyť už nic neexistuje! Neexistuje ani prostor ani čas a ani nic jiného! Proč jsem zde já? Mohu zde být, když tu nejsem? To je paradox? Jak by to mohl být paradox, když nic takového neexistuje? Už vím, není to paradox a já zde ani nemůžu být! Já tu nejsem…

Andrew
zpět na úvod